Információk a pályázati támogatásról

Kedvezményezett neve: InterSim Online Alkalmazások Szolgáltató Kft.
Projekt címe: Emberi erőforrásmenedzsment kulcs területein alkalmazott gamifikációs keretrendszer fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 31.815.497 Ft
Támogatás mértéke: 61,8 %
Projekt befejezési dátuma: 2019.08.31.
Projekt azonosító száma: VEKOP-2.1.7-15-2016-00230

Projekt leírás:

 

Az Intersim Kft. 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy online, emberi erőforrás menedzsment (HR) célú alkalmazásokat fejlesszen a hazai piacra. Alapítása óta több, elsősorban hazai és nemzetközi nagyvállalattal került kapcsolatba, melyek nagy része meghatározó, több éves üzleti kapcsolatot jelent a cég számára.

Szolgáltatási tevékenységünkre jellemző az egyedi, ügyfélre szabott megoldások fejlesztése, melyek időben hosszabb, ezáltal csökkenő üzleti hatékonysággal kötik le az erőforrásokat. Ezen kockázatok mérséklése érdekében lehetséges fejlődési lehetőség olyan skálázható szolgáltatás és számítógépes alkalmazás (termék) kidolgozása, mely segítségével az egyedi megoldások ismételt fejlesztésének egy jelentős része kiváltható, ezáltal erőforrások hatékonyabb kihasználását tennék lehetővé.

Jelen pályázat elnyerése nagy segítséget nyújt a cég számára, hiszen közvetlenül támogatja a fenti fejlődési elképzeléseket.

Projektünk keretében egy játékosított „Humánerőforrás-menedzsment” (HR) megoldást, illetve szolgáltatás csomagot kívánunk kialakítani és fejleszteni.

A HR funkciót támogató szoftveres alkalmazásunk iparágtól függetlenül segítségére lehet a vállalatoknak abban, hogy sikeresebben és hatékonyabban találják és tartsák meg a vállalat legfontosabb tőkéjét, a vállalat humán erőforrását. HR alkalmazásunkat sikerrel tudják használni mind a versenyszféra (pl. autóipar, bankszektor, energiaszektor, gyógyszeripar, kereskedelem, közlekedés, olajipar és vegyipar, telekommunikáció), mind a közszolgálati szektor vállalatai, szervezetei. Meggyőződésünk, hogy megoldásunk iparágtól függetlenül átütő eredményt jelent a HR területen dolgozók számára. Meggyőződésünket a megváltozott munkaerő piaci trendek és az erre választ adó, általunk fejlesztett játékosított megoldások adják, melyek a megfelelő eszközt jelentik a HR vezetők, HR terület támogatására.

Milyen HR folyamatokat kívánunk támogatni elsősorban?

 1. a HR (szervezeten kívüli és szervezeten belüli) kommunikációjának „erősítését”,
 2. a jövőbeli munkavállalók toborzását-kiválasztását,
 3. a munkavállalók elkötelezettség- és fluktuáció menedzsmentjét,
 4. a munkavállalók teljesítményértékelését,
 5. a munkavállalók képzés-fejlesztését.

 

Milyen termékeken keresztül kívánjuk támogatni ezeket a folyamatokat?

5 termék tervezete készült el, melyek külön-külön is megállják a helyüket és aktívan tudják támogatni a HR terület munkáját, ugyanakkor pedig az igényeknek megfelelően integrálhatóak is.

 1. A „Virtuális iroda” egy játékosított kommunikációs platform mind „kifelé”, mind „befelé”, mely bemutatja a vállalatot, növeli annak „láthatóságát”.
 2. Az „Okos CV tároló” egy játékosított szűrő és adattároló alkalmazás, melyben automatizáljuk a toborzási folyamat elemeit a hatékonyság és költségcsökkentés jegyében.
 3. A „Képregény játék” egy játék, mely erősíti a munkáltatói márkát és az alkalmazottak elköteleződését. Oktat és fejleszt, mialatt a hangsúly a sztorin, a környezeten és a hangulaton van.
 4. A „Üzleti szimuláció” egy játék, mely erősíti a munkáltatói márkát és az alkalmazottak elköteleződését. Oktat és fejleszt, mialatt a hangsúly a hard szakmai tartalmakon van.
 5. A „Orientáció és képzés” egy játékosított oktatási és képzési platform. A platform tartalmaz egy adminisztrációs felületet, melyen keresztül a kérdések egyedileg és egyszerűen testre szabhatóak, ezen túl pedig egy interaktív dashboard felületet, amelyen keresztül a visszamért eredmények megtekinthetőek, elemezhetőek.

 

A HR funkciót támogató szoftveres alkalmazásunk lényege a vállalatok támogatása abban, hogy sikeresebben és hatékonyabban találják és tartsák meg a vállalat legfontosabb tőkéjét, a vállalat humán erőforrását. Megoldásunk sikerrel alkalmazható mind a versenyszférában iparágtól függetlenül, mind a közszolgálati szektor vállalatai, szervezetei számára.

Megoldásunkkal megváltozott munkaerő-piaci trendekre adunk választ.

 

Miért időszerű, újszerű és innovatív a megoldás?

- A megoldás időszerű, egy éppen most kicsúcsosodó problémára, a generációs különbségekre keresi a választ – a ’90-ben születettek (Y generáció) már ott vannak a munkaerőpiacon, a 2000 után születettek (Z) generáció pedig 5 éven beül lépnek a piacra

- A megoldás újszerű és innovatív, hiszen

 • egy eddig nem létező problémára ad választ, melyre az eddigi HR gyakorlat még nem szállított megoldást
 • olyan technológiai eszközökre épít és optimalizál, amelyek az elmúlt évek eredményeiként váltak és válnak a mindennapjaink részeivé (laptob, tablet, okos telefon) – s teszi ezt a piacon elsők között, formálva ezzel a hazai, vagy akár a nemzetközi gyakorlatot
 • web alapú, így kiszolgálja a mindenhonnan és „más tevékenységekkel párhuzamosan” végezhetés igényét, ami az új generáció sajátja
 • és innovatív, mert mindezt egy játékos és közösségi köntösbe csomagolja, mely által képes lesz bevonzani azt a generációt és azokat a tehetségeket, akik nem munkát keresnek, hanem kihívásokat és ki akarják próbálni magukat, meg akarják ismerni a világot
 • és innovatív, mert képes a standard HR folyamatokat automatizálni, ezzel tevékenységet kiváltani, hatékonyságot növelni és költséget csökkenteni

 

Összegezve a digitalizált megoldásunk segítségével olyan hatékonyság-növekedés érhető el a HR folyamatok IT támogatásában, mely ezidáig nem volt tapasztalható. Elterjedt nagy ügyviteli rendszerek (pl. SAP) nem alkalmasak a gyorsan változó üzleti (HR szempontú) igények azonnali kielégítésére. Informatikai szempontból olyan újításról van szó, mely szignifikáns fejlesztési hatékonyság növekedéssel jár, hiszen számos, HR tevékenységeket (toborzás, onboarding, értékelési rendszer, stb.) támogató alapfunkció kerül kialakításra (pl. task engine, reporting rendszer, felhasználói működési felület, közösségi modul, stb.). Továbbá, mivel felhő alapú szolgáltatás fejlesztését tervezzük, így a cégek belső IT rendszereitől független, gyorsan paraméterezhető megoldást szállítunk. Mindezek az eddigi nehézkes, egyedileg tervezendő fejlesztéseket valamint a hosszadalmas bevezetéseket fogják helyettesíteni. Terveink alapján a fejlesztési munkák így csupán installálást és testre szabást fognak jelenteni. Gyakorlatilag a vevői igények felmérését követően technikai szempontból egyértelműen meghatározhatóak azok a modulok és funkcionális egységek, melyeket egyszerű módon fel kell installálni (vagy elegendő csak engedélyezni) a felhasználói kör számára. Ezáltal az igény felmerülésétől számítva rövid időn belül kész megoldást vehet használatba az ügyfél.